Oszczędzanie

Autyzm – choroba duszy ?

 

Czemu z wiekiem nie zaczynamy chorować na Autyzm, a jedynie w młodym wieku lub po urodzeniu ?

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym na tle neurorozwojowym.
Objawy autyzmu pojawiają się we wczesnym dzieciństwie i trwają całe życie.
Zaburzenia ze spektrum autyzmu są obecnie najczęściej występującymi
zaburzeniami na świecie.
Szacuje się, że w Polsce cierpi na nie jedno na 300 dzieci.
W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – jedno na 100.

Autyzm to zaburzenie rozwojowe, w którym ważną rolę odgrywa
funkcjonowanie mózgu. Choroba polega na odcięciu
 się człowieka od zewnętrznego świata, ograniczeniu wymiany informacji
ze środowiskiem, Subiektywnym poczuciu odizolowania.

 

Pomoc/Czat na żywo
Przejdź do paska narzędzi